Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Avaleht

Tere tulemaast!

Tere tulemast KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE kodulehele!


Loe edasi...

Osalustasu arvestatakse ümber.

Lugupeetud lapsevanemad!

Osalustasu arvestatakse ümber perioodil alates 11.märtsist 2021, kui lapsed on kodus: „Koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisel Vabariigi Valitsuse poolt nakkushaiguste leviku  tõkestamiseks rakendatavate meetmete ja piirangute kehtimise perioodil, kui need meetmed ja piirangud kehtivad koolieelsetele lasteasutustele, võetakse aluseks lapse koolieelses lasteasutuses viibimise päevad ning tehakse ümberarvestus järgneval kalendrikuul“.

Laste koju jätmine võimalusel on vajalik, kuna nii saab kiiremini panna piiri viiruse levikule.


Loe edasi...

Valitsus kinnitas neljapäeval, 11.03.2021, kehtima hakkavad piirangud.

Alates 11. märtsist 2021 tohib avalikus väliruumis koos liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. Piirang ei laiene koos liikuvale perele ega olukordadele, kus seda pole võimalik mõistlikult täita. 2+2 reeglit tuleb järgida igal pool avalikus ruumis liikumisel, nii tänavatel, mänguväljakutel, pargis ja parklates, kuid ka looduses liikudes, kui näiteks rabamatkal kohtab teisi inimesi. 2+2 reegel kehtib juba varasemast kõikjal avalikus siseruumis.

Haridus

Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium saadab võimalikult ohutuks töö korraldamiseks asutustele juhised, kus kordab üle peamised ennetusmeetmed ja töökorralduse põhimõtted.


Loe edasi...

Üleskutse seoses koronoviiruse levikuga.

Kutsun üles piirangute eirajaid mõtlema, mis olukorda oleme jõudnud ja kuhu liigume. Haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide arv ületab peagi 600 piiri. Plaanilist ravi on juba piiratud ja see mõjutab ka erakorralise abi andmist. Intensiivravis on palju keskealisi patsiente. Mida kauem peame piirama plaanilist ravi, seda suurem ravivõlg meile jääb ja seda rängemad on kriisi kaudsed mõjud meie inimeste tervisele. Püsime märtsikuus võimalikult palju kodus ja liigume värskes õhus. Tänan kõiki, kes aitavad oma vastutustundliku käitumisega COVID-19 kriisi ületada.

Eve East
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimees


Loe edasi...

Meetmed koroonaviiruse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks

Arvestades olukorda ja koroonaviiruse levikut Ida-Virumaal ning vältimaks nakkuse edasikandumist:

 • haigusnähtudega õpetajad ja teised töötajad peavad jääma koju – võtma töövõimetuslehe;

 • lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid. Samuti ei võta me lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Õpetajatel on õigus (Terviseamet “Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga”) ja kohustus kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia;

 • lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desvahendid jms) rakendamine;

 • lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt;

 • lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud;

 • laste üleandmine toimub väljaspool hoonet, laste vastuvõtmine ja koju saatmine toimub õues igal rümal oma mänguplatsil või oma välisuksel (vihmaga või kui lapsed veel õues pole) helistades rühma õpetajale ja rühma töötaja tuleb võtab ukselt/toob lapse uksele;

 • erandiks on uute sõimerühmade laste vanemad, vajadusel võivad siseneda garderoobi;

 • võtes lapse lasteaiast, lapsevanemad ei tohi jääda ka õuealale istuma ega mängima;

 • lasteaia töötajaga ja teiste vanematega tuleb hoida 2 m distantsi;

 • lasteaed ei võta vastu külalisi ega osale lasteaiavälistel üritustel;

 • lasteaed ei korralda ülelasteaialisi üritusi ega laste kogunemisi;

 • rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte;

 • lasteaias olevad ruumid, saalid, jms ei ole ühiskasutuses (muusika- ja liikumistegevusi saalides ei toimu). Liikumistegevused toimuvad õues. Muusikategevused oma rühmaruumis. Muusika- ja liikumisõpetaja puhastab ja desinfitseerib laste poolt kasutatavaid vahendeid rühmade vahetumisel;

 • tegevused logopeediga ja eesti keele õpetajaga toimuvad rühmades;

 • lastega linna mänguväljakutel käimine on ebasoovituslik;

 • õues viibimisel olla lastega lasteaia territooriumil oma rühma kinnitatud mänguplatsil;

 • peatakse kinni üldistest hügieenireeglitest ja pöörame erilist tähelepanu kätepesule;

 • ruume tuulutatakse regulaarselt, iga tunni aja tagant vähemalt 10 minuti jooksul (ilma lasteta);

 • igapäevane ruumide täielik märgkoristus vähemalt 2 korda päevas, koristamisel pestakse mööbel, ukselingid, käsipuud nõuetekohaste pesemis-/desinfitseerimis-vahenditega;

 • tualettruumid on varustatud piisavalt kätepesuvahendiga ja desinfitseerimisvahendiga;

 • mänguasju pestakse iga päev, raskesti puhastatavad asjad on ajutiselt kasutusest ära pandud;

 • keelatud lastel kaasa tuua kodunt mänguasju ja raamatuid jms;

 • regulaarselt puhastatakse mänguväljakul olevaid rajatisi (majahoidja);

 • huviringe lasteaias ei toimu;

 • töötajatel on keelatud rühmade vaheline liikumine, kogunemine kokku, koosolekuid ei toimu;

 • järgida rangelt oma rühma toidu toiduplokist väljastamise kellaaega (iga rühm eraldi).

Kontakttelefonid:

Direktor 55940417

Tervishoiutöötaja 55651423

Õppealajuhataja 55501525

Majandusjuhataja 55545580


Loe edasi...

Seoses koroonaviiruse COVID-19 lapsevanemate ja võõraste sisenemine hoonesse ei ole aktsepteeritud.

Lasteaia direktori telefon: +372 55940417

E-mail: punamutsike@kjlv.ee


Loe edasi...

Tere tulemast!

 

                  Tere tulemast PUNAMÜTSIKE lasteaia kodulehele!


Loe edasi...
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk