Eesti keeles 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE
улица Малева 5 Кохтла-Ярве 31021
тел. 372 55940417, 372 55501525
E-mail: punamutsike@kjlv.ee

Osalustasu soodustused alates 01.07.2022

Muudatus osalustasu arvestamisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruses nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ tehakse järgmine muudatus:

1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata“.

Dokumendi tekst  https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022010

На русском языке. Изменение расчета оплаты родительских взносов по содержанию с 01.07.2022: При одновременном посещении детского сада двумя или более детьми из семьи родитель оплачивает за первого ребенка 100% данной оплаты, 50% за второго ребенка, а за третьего и последующих детей данная оплата не начисляется».

 
Дата публикации: 30.06.2022 15:45
 
 
Ваш комментарий к этой статье
Имя E-mail
Ответ к    
Количество комментариев к этой статье: 0 Посмотреть комментарии
Защитный код
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk