Eesti keeles 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE
улица Малева 5 Кохтла-Ярве 31021
тел. 372 55940417, 372 55501525
E-mail: punamutsike@kjlv.ee

Lapse toidukulu päevamaksumus alates 01.09.2022

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014.a. nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord” § 2 lõige 2; Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike põhimääruse § 20 lõike 4 punkti 8 ja Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike hoolekogu 16.05.2022.a otsuse alusel (protokoll nr 03/1-6):
1. Kinnitada alates 01. septembrist 2022.a. Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike lapse toidukulu päevamaksumus alljärgnevalt: sõimerühmas 1,80     EUR, lasteaiarühmas 2,00 EUR  
2. Tunnistada kehtetuks alates 01. septembrist 2022. a.  Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike direktori käskkiri 24.05.2018 nr 16/2-2 „Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine”

На русском языке.  Изменение оплаты за питание с 01.09.2022:  ясли — 1,80 EUR в день, сад — 2.00 EUR в день

 
Дата публикации: 08.07.2022 16:00
 
 
Ваш комментарий к этой статье
Имя E-mail
Ответ к    
Количество комментариев к этой статье: 0 Посмотреть комментарии
Защитный код
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk